Gå til innhold
KundeserviceKontakt ossFinn forhandler
Klikk her for å bli Le Club medlem!
Rask levering Gratis retur 30 dager åpent kjøp

Fri frakt til medlemmer! Handle for over 1500,- og få fri frakt.

Åpenhet og retningslinjer

Åpenhet og retningslinjer

Vi ønsker å være åpne om hvilke krav vi stiller til egen virksomhet, krav til samarbeidspartnere og hvordan vi jobber for å stimulere til forbedringer i verdikjeden.

Retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis

Vi jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Voice Norge AS sin Policy for bærekraftig forretningspraksis danner grunnlaget for selskapets bærekraftsarbeid. Denne inkluderer krav til egen virksomhet, krav til leverandører og prinsipper for bærekraftig forretningspraksis (etiske retningslinjer). 

Etiske retningslinjer

Vi har utviklet et sett med etiske retningslinjer som beskriver krav og forventninger til våre leverandører. Dette er viktig for oss ettersom alle våre produkter kjøpes av eksterne leverandører, enten via agenter eller direkte fra produsent. De etiske retningslinjene reflekterer internasjonale standarder knyttet til helse, miljø, sikkerhet og sosiale forhold for arbeiderne på fabrikkene som produserer våre produkter. Dette vil si at våre leverandører forplikter seg til at deres forretningspraksis er etisk, lovlig, etisk og i samsvar med gjeldende standarder. Vi overvåker implementeringen av retningslinjene ved bruk av spørreskjemaer, forbedringsplaner, fabrikkbesøk og inspeksjoner. Voice Norge AS forbeholder seg retten til, når som helst, å gjennomføre annonserte eller uannonserte inspeksjoner av leverandører og underleverandører som produserer produkter for Voice Norge AS. Inspeksjoner kan utføres av Voice Norge AS, eller av eksterne partnere som er autorisert av Voice Norge AS.

Krav til forhold i leverandørkjeden

Sporbarhet

Vi er opptatt av sporbarhet gjennom leverandørkjeden, og alle leverandører må derfor oppgi alle produsenter og underleverandører som er involvert i produksjonen av våre varer. Leverandører må innhente skriftlig godkjennelse dersom hele eller deler av produksjonen må endres til andre produksjonssteder enn først oppgitt (sub-contracting).

Aksept og formidling av våre policyer

Leverandører er forpliktet til å bekrefte at de følger våre retningslinjer, og at de videreformidler dette til sine produsenter og underleverandører. 

Systemer for implementering og oppfølging

Leverandører må aktivt arbeide med aktsomhetsvurderinger og gjøre risikokartlegginger for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene må overvåkes og vurderes, og kommuniseres til de berørte. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.

Kontinuerlig forbedring og samarbeid

Produsenter må aktivt delta i et godkjent inspeksjonssystem, og vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø.

Inspeksjon av fabrikker

Som medlem av amfori BSCI har vi forpliktet oss til gjennomføring av eksterne sosiale inspeksjoner på fabrikkene som står for ⅔ av vårt produksjonsvolum.  Inspeksjonene fokuserer på de sosiale forholdene ved fabrikkene, som inkluderer arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet. Inspeksjonene danner grunnlaget for en rapport som gir utgangspunktet for en forbedringsplan. Forbedringsplanen inneholder informasjon om eventuelle mangler ved fabrikken, hva som må gjøres for å utbedre dette og en tidsfrist for når det skal være rettet opp. Etter en tidsfrist gjennomføres det en oppfølgingskontroll for å påse at utbedringene faktisk har blitt gjort. Vi ønsker å styrke vår kunnskap om de fabrikker som produserer for oss og målet er at flesteparten av våre produsenter skal være inspisert gjennom systemet til BSCI. Det er i dag over 80% av fabrikkene som produserer for Voice Norge AS som deltar aktivt i inspeksjons- og forbedringssystemet til BSCI. 

Fabrikklister

Voice Norge AS ønsker å bidra til åpenhet i tekstilbransjen, vi har derfor offentligjort listen over fabrikker som produserer for Voice Norge AS. Listen oppdateres årlig, og inneholder navn og adresse til fabrikkene som brukes av våre leverandører til å produsere varer for Voice Norge AS. Her finner du vår fabrikkliste.

Tilbake