Gå til innhold
KundeserviceKontakt ossFinn forhandler
Rask levering Gratis retur 30 dager åpent kjøp

Cookies og personvern

Informasjon om personvern og bruk av informasjonskapsler (cookies) på jeanpaul.no.

Gyldig fra 01.01.2022

Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg som kunde hos jeanpaul.no og medlem av Le Club de Jean Paul å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan de brukes av oss og hvilke rettigheter du har.

Voice Norge AS («Voice») eier og drifter jeanpaul.no og Le Club de Jean Paul ("kundeklubben") og er derfor behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som beskrives i denne personvernerklæringen.

Behandling av personopplysninger når du handler på jeanpaul.no

Når du handler i vår nettbutikk vil vi behandle personopplysninger for de formål og med behandlingsgrunnlaget som beskrevet under.

Kjøp av varer

Ved å handle i vår nettbutikk vil vi behandle de personopplysningene som er nødvendige for at du skal kunne gjennomføre kjøpet hos oss. Dette inkluderer informasjon som ditt navn og din kontaktinformasjon, informasjon om hva du har kjøpt, hvordan det skal leveres til deg og hvordan du har betalt. Behandlingsgrunnlaget for dette er avtale, eller behandling som er nødvendig for å inngå en avtale, i henhold til personvernforordningen artikkel 6 (1) b).

Reklamasjon og retur

Vi vil også behandle personopplysninger når dette er nødvendig for å håndtere en reklamasjon eller retur fra deg. Dette inkluderer informasjon om hvilke produkter det gjelder, årsaken til reklamasjon eller returen og hvilket oppgjør du har mottatt. Behandlingsgrunnlaget for dette er avtale, eller behandling som er nødvendig for å inngå en avtale, i henhold til personvernforordningen artikkel 6 (1) b).

Kundeservice

Dersom du kontakter vår kundeservice vil vi behandle de personopplysningene som er nødvendig for å håndtere og svare på din forespørsel. Dette inkluderer informasjon du oppgir i forespørselen din, din kontaktinformasjon og eventuell informasjon om oppfølging av forespørselen. Behandlingsgrunnlaget for dette er avtale, eller behandling som er nødvendig for å inngå en avtale, i henhold til personvernforordningen artikkel 6 (1) b). Dersom din henvendelse er av generell art og ikke tilknyttet et spesifikt kjøp, vil vårt behandlingsgrunnlag være vår berettigede interesse i å besvare din henvendelse i henhold til personvernforordningen artikkel 6 (1) f).

Oppbevaring av regnskapsmateriale

Voice er lovpålagt under bokføringsloven til å oppbevare regnskapsmateriale om dine kjøp og transaksjoner hos oss. Behandlingsgrunnlaget for slik lagring er personvernforordningen artikkel 6 (1) c).

Statistikk

Personopplysninger benyttes for å utarbeide anonym og aggregert statistikk om hvordan våre produkter og tjenester benyttes. Personopplysninger kan også benyttes for kvalitetssikring og intern opplæring, og vil som hovedregel alltid behandles anonymt for dette formålet. Behandlingsgrunnlaget for slik behandling er vår berettigede interesse i henhold til personvernforordningen artikkel 6 (1) f). 

Behandling av personopplysninger ved innmelding til kundeklubben

Dersom du melder deg inn i kundeklubben vil vi behandle personopplysninger for å levere dine medlemsfordeler. Noen personopplysninger behandles for formål som er nødvendige for å registrere deg som medlem og levere dine medlemsfordeler, mens noen personopplysninger behandles kun for formål hvor vi uttrykkelig spør om ditt samtykke. En nærmere beskrivelse av hvilke formål som behandles på hvilke grunnlag er gitt i under.

Behandling av personopplysninger for å administrere ditt medlemskap i KundeklubbEN

For å administrere ditt medlemskap og tilby deg kundeklubb vil vi lagre og behandle dine personopplysninger for følgende formål:

  • tilby deg fordeler og eventuelte opptjente rabatter,
  • lagre produkter i din handlekurv og varsle deg om produkter som har blitt liggende i handlekurven,
  • varsle deg om (favoritt)varer som er tilbake på lager,
  • hente informasjon fra Bisnode sine offentlige registre for å holde vår informasjon om deg oppdatert,
  • utarbeide anonym og aggregert statistikk om hvordan vår medlemsmasse benytter kundeklubben, våre butikker og våre nettbutikker,
  • sende deg informasjon vedrørende ditt medlemskap, f.eks. om endringer til medlemsvilkårene eller denne personvernerklæringen,
  • benytte personopplysningene vi har mottatt om deg til å tilpasse vår kommunikasjon til deg, forutsatt at du har samtykket til å motta slik kommunikasjon fra oss.

Behandlingsgrunnlaget for vår behandling av personopplysninger for de formål nevnt over er den avtalen du inngår med oss når du aksepterer medlemsvilkårene, i henhold til personvernforordningen artikkel 6 (1) c). Dersom du ikke aksepterer medlemsvilkårene vil vi ikke kunne behandle personopplysningene som er nødvendige for å registrere deg som kundeklubbmedlem, gi deg ytelsene du vil ha krav på og administrere ditt medlemskap. 

Behandling av personopplysninger for å sende deg nyhetsbrev på e-post

Dersom du har samtykket til å motta nyhetsbrev på e-post vil vi behandle personopplysninger for å kunne sende deg våre nyhetsbrev. Disse vil kunne være tilpasset deg, som nevnt over. Behandlingsgrunnlaget for dette er ditt samtykke, i henhold til personvernforordningen artikkel 6 (1) a) og markedsføringsloven § 15.

Behandling av personopplysninger for å sende informasjon og tilbud på SMS

Dersom du har samtykket til å motta informasjon og tilbud på SMS vil vi behandle personopplysninger for å kunne sende deg dette til din mobiltelefon eller lignende mobile enhet. Informasjon og tilbud vil kunne være tilpasset deg, som nevnt over. Behandlingsgrunnlaget for dette er ditt samtykke, i henhold til personvernforordningen artikkel 6 (1) a) og markedsføringsloven § 15.

Behandling av personopplysninger for tilpasset digital annonsering og/eller tilpasset annonsering i digitale medier

Dersom du har samtykket til å motta digital annonsering og/eller digital annonsering i sosiale medier tilpasset deg vil vi behandle personopplysninger om deg for å kunne utføre dette. Dette innebærer at personopplysninger Voice har om deg, inkludert tilpasset informasjon om dine interesser, benyttes til å tilpasse annonser som kan være synlig for deg når du besøker sosiale medier eller andre nettsteder og digitale tjenester enn de som eies av Voice. For å levere dette vil Voice kunne utlevere dine personopplysninger til de tjenesteleverandørene som benyttes for å tilpasse annonsering til deg.

Behandlingsgrunnlaget for dette er ditt samtykke, i henhold til personvernforordningen artikkel 6 (1) a).

Behandling av personopplysninger for å tilpasse annonser til deg basert på dine kjøpsdata

Dersom du har samtykket til å få tilpassede annonser basert på dine kjøpsdata vil vi benytte personopplysninger om dine kjøp i våre butikker eller nettbutikker som grunnlag for den tilpasningen vi gjør når vi tilpasser vår markedsføring til deg, f.eks. i nyhetsbrev på epost eller ved digital annonsering som beskrevet over. Tilpassede annonser basert på dine kjøp forutsetter at du oppgir ditt medlemsnummer eller annen informasjon om deg som tillater oss å registrere kjøpene til ditt medlemskap når du handler i våre butikker eller nettbutikker.

Behandlingsgrunnlaget for dette er ditt samtykke, i henhold til personvernforordningen artikkel 6 (1) a).

Utlevering/overføring av personopplysninger

Dine personopplysninger behandles kun av Voice og våre databehandlere som vi har inngått databehandleravtaler med. Dine personopplysninger blir kun utlevert til andre når det er nødvendig for å behandle personopplysninger som nevnt i denne personvernerklæringen, eller når det er nødvendig for å at vi skal kunne oppfylle våre lovpålagte forpliktelser.

Overføring av personopplysninger til tredjeland

Voice kan fra tid til annen benytter en databehandlere som ved enkeltstående henvendelser kan levere support til Voice fra Indiaer basert i tredjeland (land utenfor EU/EØS uten et tilsvarende beskyttelsesnivå). For å sikre personvernet i de få tilfellene en slik tilgang fra Indiader dette kan bli aktuelt, har vil Voice og den aktuelle leverandøren inngå og forpliktet seg til å etterleve EUs standardavtaler for overføring til tredjeland, i henhold til GDPR artikkel 46 (2) c).

Informasjonssikkerhet og lagringstid

Voice har iverksatt organisatoriske og tekniske tiltak for å sørge for at dine personopplysninger behandles sikkert og i henhold til krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i gjeldende personvernlovgivning.

Vi lagrer personopplysninger om deg så lenge du er medlem i kundeklubben og så lenge du ikke trekker tilbake dine samtykker. Dersom du melder deg ut av kundeklubben eller trekker ett eller flere samtykker, vil vi slette dine personopplysninger i den utstrekning behandlingen er basert på samtykket du trekker tilbake innen 30 dager.

Voice lagrer personopplysninger tilknyttet din bruk av nettbutikken som nevnt over frem til formålet med lagringen er oppfylt.

Dine rettigheter

Du har rett til å be oss om innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg. Du kan også be om retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Du har rett til å trekke dine samtykker tilbake. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av den behandling av personopplysninger som skjedde i tiden frem til samtykket ble trukket.

Dersom du mener Voice ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningslovgivningen, har du rett til å sende klage til Datatilsynet som tilsynsmyndighet.

Endringer

Voice forbeholder seg retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen og vil informere deg dersom det gjøres en endring med større betydning for deg.