Gå til innhold
Rask levering Gratis retur 30 dagers returrett

Fri frakt kun denne helgen! Få pakken levert på døren. 

Vårt ansvar

Miljø, dyrevelferd og samfunnsansvar er viktig for oss i arbeidet med utvikling av Jean Paul-klær.

Jean Paul eies av Voice Norge AS, og i den forbindelse forholder Jean Paul seg til deres perspektiv på samfunnsansvar.

”Voice Norge skal drive forretning på en måte som er økonomisk, sosialt og miljømessig ansvarlig. Dette betyr at vår virksomhet skal drives på en ansvarlig måte som er i samsvar med nasjonal lovgivning og som respekterer, beskytter og fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og internasjonale miljøkrav. Vi vil arbeide for å oppnå denne visjonen ved å fremme samarbeid der det legges vekt på gjensidig respekt, åpenhet og tillit, og hvor det er rom for diskusjon og konstruktiv dialog.”

Leverandørkrav

Voice stiller en rekke krav til sine leverandører for å sikre at produksjonen skjer på en ansvarlig og bærekraftig måte:
 

  • Gjennom etiske retningslinjer forplikter leverandørene seg til å ha en lovlig forretningspraksis, etisk og i samsvar med gjeldende konvensjoner og arbeidslivsstandarder.
  • Videre må leverandørene møte Voice sin Packing, Deilivery og Trading (PDT) policy. Denne policyen presiserer forhold som kjøpsvilkår, krav til prøver, spesifikasjoner til kvalitetstesting og –toleranse, pakkeinstruksjoner, pakkelister, fakturering og lignede.
  • Leverandørene må samtidig bekrefter at de leverer produkter som oppfyller kravene i det europeiske kjemikalieregelverket REACH og Voice Norge AS sin restriksjonsliste for kjemikaler (RSL). RSL-listen inneholder en liste over kjemikalier som etter norsk og europeisk lov enten er forbudt, eller kun tillatt i begrensede mengder. Voice krever samtidig testing av produkter før forsendelse for å sikre kjemikaliekravene overholdes.
  • Leverandørene må oppgi alle produsenter (fabrikker) og evt underleverandører som er inkludert i produksjonen av varer som selges via Voice Norge. Om hele eller deler av produksjonen flyttes til andre produksjonssteder må leverandør innhente skriftlig godkjennelse fra Voice.
  • Leverandører og produsenter er forventet å ha system på plass for å gjennomføre, overvåke og følge opp våre krav, og for å håndtere eventuelle brudd på våre retningslinjer.
  • Voice Norge AS aksepterer ikke under noen omstendigheter at dyr skades i produksjon av våre produkter. Det kreves av leverandørene at alle materialer som stammer fra dyr, er fra dyr som er behandlet humant og i henhold til gjeldende dyrevernslover og anbefalinger.

For fullstendig informasjon om hvordan Voice Norge håndterer samfunnsansvar, inkludert fabrikklister se Voice sine egne nettsider.